DESIGN MEETS FUNCTION

INNOVATION + HÅRT ARBETE = BÄTTRE PROJEKT

Vi bedriver en innovativ konsultverksamhet som tänker nytt.
Kvalitet

Archinova AB erbjuder produktionsstöd och uppföljning av entreprenader för att säkerställa rätt utförande.

Erfarenhet

Vi har god erfarenhet av om-, till- och nybyggnader och arbetar med alla typer av byggnader, såsom skolor och förskolor, bostäder, idrottsanläggningar och kontor m. fl.

Kundanpassat

Archinova AB arbetar både internt och externt i samarbete med andra arkitektkontor och entreprenörer.

Tjänster

Experter inom modellering och byggnadsteknik

Vi kan erbjuda en effektiv projektering genom krav på modellbaserad informationshantering.

Projektering

Vi projekterar handlingar och modeller med fokus på brukbarhet och digital informationshantering.

Ett kontinuerligt informationsflöde genom byggprocessens alla faser effektiviserar projekteringen och skapar mervärden för kunden.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla informationshanteringen i våra modeller för en effektivare arbetsprocess, med fokus på förädling av modeller.

För att uppnå detta har vi ett nära samarbete med beställare och entreprenörer för att utveckla nya metoder och tillämpningar. Möjligheten att hitta nya lösningar är en stor drivkraft för att öka värdet i våra projekt, genom projektering, produktion och förvaltning.

Teknisk beskrivning

Genom granskning av projekterade handlingar och detaljutföranden säkerställer vi tolerans- och utförandekrav på byggnadsverk.

Många av de kravställningar som är direkt avgörande för kvalitén i byggprojekt framgår inte av ritningarna. Omfattning av material- och utförandekrav för ex. golvbeläggningar och väggbeklädnader, toleranskrav för olika byggnadsdelar etc är viktigt för att säkerställa att resultatet ska motsvara det som man har projekterat. Den tekniska beskrivningen är en av de viktigaste kontraktshandlingarna, som också utgör underlag för besiktning.

Beskrivningsarbetet bidrar även till en viktig del i granskningen av resterande handlingar. Vi erbjuder tekniska beskrivningar inom AMA Hus för olika entreprenadformer i projekteringens samtliga faser.

  • Start
  • Tjänster
  • Varför oss?
  • Kontakt
uppdrag
års erfarenhet

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Vi har utfört uppdrag åt några av branschens största namn. Läs vad de har att säga om oss.
Sweco
Ramböll
Visuma
Svensk byggtjänst